Wynajem kontraktowy jest usługa z pogranicza leasingu i wypożyczania samochodów, polegającą na sprzedaży Klientowi Rozwiązań Transportowych, zamiast samochodów.
Przyjęcie takiej formy pozyskiwania środków transportu na potrzeby firmowe, zwalnia Klienta z: konieczności tworzenia bądź utrzymywania działu transportu, kontroli stanu samochodów, rozliczania szkód komunikacyjnych, zajmowania się sprzedażą samochodów używanych. Upraszcza również logistykę obsługi (serwisy, opony zimowe, negocjacje stawek ubezpieczeniowych), ułatwia budżetowanie, upraszcza księgowanie i gwarantuje, że samochody są w ruchu (brak konieczności utrzymywania samochodów zastępczych).